FitVII GT5 User Guide fitvii

FitVII GT5 Օգտագործողի ուղեցույց

Ինչպես բացել GT5 արյան ճնշումը

 1. Բացեք Wofit» հավելվածը - սեղմեք սարքը - գտեք «Անջատել կարգավորումը»
 2. Սեղմեք «Switch Setting»--Բացեք «Blood Pressure Test»՝ խելացի ժամացույցի վրա արյան ճնշման մոնիտորինգի միջերեսը գտնելու համար:
 3. Վերադարձեք խելացի ժամացույցի առաջին ինտերֆեյսին և սահեցրեք էկրանը դեպի ձախ՝ արյան ճնշման մոնիտորինգի միջերեսը գտնելու համար։

    GT5 Օգտագործողի ցուցումներ

    Վերադարձ դեպի բլոգ

    New arrivals HM38, man's life partner.

    New released HM38 watch, which is 38% more accurate than ordinary watches, including blood pressure monitoring.

    A holiday gift for parents