FitVII HM08 User Guide fitvii

FitVII HM08 Օգտագործողի ուղեցույց

HM08 Օգտագործողի ցուցումներ

 

Ինչպես-ի տեսանյութեր

1.Ինչպե՞ս փոխել FITVII slim fitness tracker (HM08) միավորները: (կմ-ից մղոններ, կգ-ից մինչև ֆունտ, ℉-ից մինչև ℃)

 2.Ինչպե՞ս զուգակցել FITVII Slim Fitness Tracker-ը (HM08) ձեր հեռախոսի հետ:

3.Ինչպես միացնել FITVII slim fitness tracker(HM08) HR & BP 24/7 մոնիտոր?

 4.FITVII բարակ ֆիթնես թրեյքեր (HM08) ժամացույցի տեղադրում:

 

Վերադարձ դեպի բլոգ

New arrivals HM38, man's life partner.

New released HM38 watch, which is 38% more accurate than ordinary watches, including blood pressure monitoring.

A holiday gift for parents