Инструкции за потребителя

V19 User Instructions fitvii

V19 потребителски инструкции

1) превключване на устройството на страницата за сън 2) дълго натиснете бутона за докосване за 3-5 секунди, докато устройството вибрира 3) опитайте се да въведете "0000" в приложението. След като...

V19 потребителски инструкции

1) превключване на устройството на страницата за сън 2) дълго натиснете бутона за докосване за 3-5 секунди, докато устройството вибрира 3) опитайте се да въведете "0000" в приложението. След като...